Omgekeerde Osmose

Omgekeerde osmose waterzuiveringssystemen zijn verreweg het geschiktst om zeker te zijn van zuiver water.

Het water perst zich onder druk tegen een half doorlaatbaar membraan dat water doorlaat met achterlating van stoffen. Deze worden afgevoerd en het gezuiverde water wordt opgeslagen in een tank. Omgekeerde osmose membranen werken effectief bij de reductie van zware metalen zoals lood, kwik en arsenicum maar ook bij pesticiden, herbiciden en nitraten.

Osmose
Osmose komt van het Griekse woord “oosmos” hetgeen “duw” betekent. Osmose is een eenzijdige vloeistofstroom door een semi-permeabele wand (onze huid is ook semi-permeabel, als we transpireren, komt het vocht door de huid heen, als we in bad zitten dringt het badwater niet door de huid het lichaam binnen).
Bevindt zich aan de kant van het membraan zuiver water en aan de andere kant water met bijvoorbeeld een suikeroplossing, dan dringt het zuivere water door middel van de osmotische druk door het membraan heen naar de kant van de suikeroplossing.

Omgekeerde Osmose
Het woord zegt het al. We keren het proces om. Door druk uit te oefenen op het water met de suikeroplossing keren we het proces om. Het water perst zich in tegengestelde richting door het membraan heen met achterlating van de suiker.

Waarom actieve koolfilters worden gebruikt in combinatie met omgekeerde osmose.
Omgekeerde osmose membranen hebben een enorm vermogen om een breed spectrum aan onzuiverheden te verwijderen. Er zijn echter een aantal beperkingen die niet over het hoofd mogen worden gezien. Sommige stoffen zijn te klein of hebben een dusdanige structuur dat ze niet verwijderd kunnen worden door het omgekeerde osmose proces. Hiertoe behoren enkele koolstof verbindingen met een laag moleculair gewicht, chloorverbindingen en opgeloste gassen. Door een actief koolfilter te gebruiken kunnen deze stoffen moeiteloos verwijderd worden. Er worden twee koolstoffilters geplaatst, één voor het membraan en één achter het membraan en de voorraadtank.

Rendement en kwaliteit
Het rendement en kwaliteit zijn afhankelijk van de druk en temperatuur van het toevoerwater. Hoe hoger de druk hoe beter het rendement en kwaliteit. De test gegevens zijn gebaseerd op een druk van 66 psi (4,5 bar) en een temperatuur van 25 graden Celsius. De systemen verwijderen niet alles, maar werken in verhoudingen van b.v. 97 % ten opzichte van het toevoerwater.

Onderhoud noodzakelijk
Filters verzadigen en hebben een beperkte levensduur en er kan membraanvervuiling optreden. Hierdoor kan de kwaliteit en de capaciteit van het gezuiverde water afnemen. Door het meten van de weerstand van het toevoerwater en het gezuiverde water kan berekend worden of de kwaliteit nog optimaal is. De voorraadtank van het zuiver water heeft ook onderhoud nodig. Het dient de aanbeveling om eenmaal per week de voorraadtank te legen door de aanrechtkraan open te zetten.